Traductor automàtic de l'occità
Traductor automàtic de l'occità
Com puc traduir pàgines web

  1. Cliqueu a Traducció de pàgines web.
  2. Escriviu l'adreça de la pàgina web que voleu traduir a la casella Adreça URL o, si prèviament l'heu copiada, enganxeu-la dins d'aquesta casella.
  3. Trieu una direcció de traducció.
  4. Trieu una àrea temàtica.
  5. Cliqueu al botó Tradueix.

  6. S'obre una nova finestra on es veu la pàgina traduïda, i tots els enllaços on aneu clicant posteriorment també s'aniran traduint.